LEGISLATIE

[en/RO]

OU nr.52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2006 (Hgr. nr. 915/2015) privind siguranta la foc a constructiilor

– Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor .

– Ordonanta de urgenta 89 / 2014 privind managementul situatiilor de urgenta

– Legea 170 / 2015 pentru aprobarea OUG 89 / 2014.

HG 19 publicata in Monitorul Oficial 44 din 2014 ,  privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1739/ , publicata pe 6 decembrie 2006, pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

HG 1739/2006 privind categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii anti-incendiu.

Nomativul de siguranta la foc P118/99 – care precizeaza nivelurile de performanta privind protectia la foc ale cladirilor (modul de realizare, compartimentare, echipare, evacuare persoane, asigurarea stingerii) .

– Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a –  Normativul P118/2/2013 ( ) – instalatii de limitare si stingere a incendiilor care stabileste categoriile de cladiri pentru care este obligatorie echiparea cu instalatii de stingere (hidranti interiori exteriori, instalatii automate de stingere- sprinklere, cu pulbere, gaze), care a inlocuit fostul normativ  NP 086/2005 .

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare-, indicativ P118/3-2015, care stabileste la ce categorii de cladiri este obligatorie echiparea cu senzori de detectare (care pot fi de fum, flacara, temperatura sau combinati in functie de materialele existente si modul de manifestare a focarului) care a inlocuit Normativul P18/2/2002 .

Ordinul MAI (OMAI) privind normele de avizare si autorizare privind securitatea anti-incendiu.

 

Legea nr. 177/2015 privind Calitatea în construcţii

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (actualizata 12 mai 2007) privind calitatea in constructii.

 

Legea nr. 50/2015 privind Autorizarea lucrarilor de construcţie

Legea nr. 50/1991 (2014) actualizata prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Republicare